Duomenų tipai

Tie kurie yra pažįstami bent su viena programavimo kalba, žinos, kiek svarbus kintamųjų duomenų tipai. Kalbant paprastai duomenų tipai, reikalingi norint nurodyti, kaip duomenys priskirti kintamajam turi būti interpretuojami, bei tam, kad sistemos galėtų numatyti kiek jie gali užimti vietos saugykloje.

Žemiau pateiksime visus duomenų tipus kuriais naudosimės šiuose mokymuose.

Void - Void naudojamas tik deklaruojant funkcijas kurios neturėtų grąžinti jokios informacijos ar duomenų ten kur yra iškviečiamos.

Pavyzdys:

​Void Loop ( ) {   

// rest of the code

}

Boolean - Tai pats paprasčiausias duomenų tipas - vienintelės jo galimos reikšmės “True” arba “False”.

Pavyzdys:

boolean val = false ; // priskiriama reikšmė false
boolean state = true ; // priskiriama reikšmė true

Char - Duomenų tipas užimantis vieną baitą atminties, kurioje saugoma simbolio reikšmė. Vieno simbolio reikšmės rašomos viengubose kabutėse – ‘A’, didesni kintamieji aprašomi dvigubose kabutėse - “hello”.

Pavyzdys:

Char chr_a = ‘a’ ; // deklaruojant vieno simbolio reikšmes būtina jas nurodyti tarp viengubų kabučių 

Char chr_c = 97 ; // skaitinių reikšmių deklaravimui kabutės nebūtinos 97

Unsigned char - Tai nepriskirtas duomenų tipas užimantis vieną baitą vietos talpykloje. Unsigned char duomenų tipas koduoja skaitines reikšmes nuo 0 iki 255. 

Pavyzdys:

Unsigned Char chr_y = 121 ; //  priskiriama reikšmė

Byte - Byte saugo 8 bitų nepriskirtą skaičių nuo 0 iki 255.

Pavyzdys:

byte m = 25 ; // priskiriama reikšmė 25

Int - intger (int) yra duomenų tipas skirtas skaičių saugojimui nuo -32,768 iki 32,767. Užimama atmintis 16 bitų (2 baitai).

Pavyzdys:

int counter = 32 ; // deklaruojamas sveikasis skaičius 32

Unsigned int  - Unsigned ints iš esmės yra tas pats kas ir int, jie taip pat naudoja 2 baitus duomenų. Tačiau kitaip nei int šis duomenų tipas saugo tik teigiamas skaičių reikšmes, nuo 0 iki 65,535.

Pavyzdys:

Unsigned int counter = 60 ; // kintamajam counter suteikiama reikšmė - 60

Long - Long duomenų tipas dėl savo didelio 32 bitų dydžio gali saugoti dideles skaitines reikšmes nuo -2,147,483,648 iki 2,147,483,647.

Pavyzdys:

Long velocity = 102346 ; // deklaruojamas didelis sveikasis skaičius 102346

Unsigned long - Analogiškai kaip ir unsigned int šis duomenų tipas nesaugo neigiamų skaitmenų, tačiau savo 32 bitų atmintyje gali saugoti dvigubai didesnius skaitmenis (4,294,967,295) nei įprastas long tipas.

Pavyzdys:

Unsigned Long velocity = 101006 ; // deklaruojamas Unsigned Long kintamasis

Short - Short duomenų tipas skirtas nedideliems iki 16 bitų duomenis saugoti. Jam gali būti priskirtos skaitinės reikšmės nuo -32,768 iki 32,767.

Pavyzdys:

short val = 13 ; // priskiriama reikšmė

Float - Float tipas skirtas nelyginių skaičių saugojimui. Dėl 32 bitų užimamos vietos gali saugoti skaičius nuo as 3.4028235E+38 iki -3.4028235E+38.

Pavyzdys:

float num = 1.352 ; // deklaruojama reikšmė 1.352

Double - Kaip ir float skirtas nelyginiams skaičiams. Tačiau naudoja tik 4 baitus.

Pavyzdys:

double num = 45.352 ; // double tipo kintamajam priskiriama nelyginio skaičiaus reikšmė 45.352

 

 

 

 

 


Socialiniai tinklai
Pasiekite mūsų bendruomenę socialinėje erdvėje
Siekiame suburti tvirta ir draugiška bendruomene socialiniuose tinkluose, kuri bus pasiekiama ir atvira visiems.
Facebook
Youtube
Github
Codepen
LinkedIn
Instagram
Bendruomenė
Arduinopagalba.lt
Nesvarbu ar tu ieškai informacijos ar nori ją perduoti, mūsų bendruomenėje laukiami visi. Siekiame, kad projektas ne tik teiktų informaciją, bet ir padėtų surasti bendraminčius.
Prisijungti